Inez.hu

használd 2X!

Hulladék és/vagy szemét. 

Ez a két fogalom nem ugyanazt jelenti. A nagy különbség: a hulladék az, amit újra tudunk hasznosítani. Egyre gyakrabban találkozunk az újrahasznosítás fogalmával, mely nagyon komoly -a jövõnket is érintõ- kérdéseket vet fel. A környezettudatos gondolkodás terjed s mind többekben és többekben fogalmazódnak meg kérdések. A probléma felismerése maga kevés, meg kell találnunk a kérdésekre a válaszokat, s fõleg cselekedni kell. A felelõsséget senki nem háríthatja el magától. Talán nincs is olyan nagyon messze, mikor személyiségünket az határozza meg, mit tudunk tenni környezetünk szennyezése, a természeti környezet pusztítása, ... ellen. 

Az újrahasznosításnak nagyon sokféle formája létezik: az egyszerû otthoni barkácsolástól, az ipari szintû újrahasznosításig, felhasználásig. Sajátos -bár a nagy problémák megoldásához kevés- eszközeimmel igyekszem bekapcsolódni abba a stratégiai gondolkodásba, melyet én magam is vallok. A tétlenség nem fog változásokat hozni.De, együtt ki-ki a maga területén és eszközeivel hozzá tud járulni ahhoz, hogy a jövõ generációinak példátmutatva hagyjunk örökséget. 

Itt azon munkák láthatók, melyek háztartási hulladékból, vagy a természetben gyûjtött különbözõ termések felhasználásával készültek. Bízom abban, hogy ötletadó, és inspiráló lesz sokakra -korhatár nélkül. 

1. Dekor- és ajándéktárgyak, háztartásban keletkezett papírhulladékból. 
Használd 2x! 

2. 2007. ADVENT - Karácsony 
/I.kerület, Budapest, Lisznyai u. Általános Iskola, "workshop" 

3. 2008. május 5. Kiállítás: Karacs Ferenc Gimnázium, Püspökladány 
A víz világnapja 

4. Magyarországi Ökoiskolák VI. Országos Találkozója Budapest


1. Dekor- és ajándéktárgyak, háztartásban keletkezett papírhulladékból 

Használd 2x 


InezA papír a kedvenc alapanyagaim közé tartozik, kitûnõ háromdimenziós alkotások készíthetõk belõle, és végtelen lehetõséget kínál. Amikor módomban áll, vagy az adott feladat lehetõvé teszi akkor gyakran használom a papír alapanyagot. A Környezetvédelmi Minisztériumtól lehetõséget kaptam, hogy a "Zöld Galériában" a háztartási hulladékból készült munkáim kiállításra kerüljenek. 

Gondoljunk bele, hogy a cipõs doboztól kezdve, a gyógyszeres dobozokig mindent fel tudunk használni. Ragasztóként egyszerû csirizt használok, további díszítésként spárgát, madzagot. Arra törekszem, hogy természetes anyagokat használjak. A megmaradt csomagolópapírok, újságok, szalvéták, mind alkalmasak arra, hogy egyedi lakásdíszeket készítsünk, magunknak, vagy meglepjük egy-egy ismerõsünket, barátunkat különleges, egyedi sk. készült ajándékkal. S ha arra gondolunk, hogy ennek milyen költségvonzata van ... Ha színvilágában azonos, összetartozó tárgyakat készítünk fantasztikus hangulatot tudunk megidézni lakásunkba. 

Bátorítok mindenkit, hogy éljen ezzel az egyszerû "újrahasznosítási" lehetõséggel, így meghosszabbítható az alapanyagok élettartalma, ezzel az egyszerû, de sajátos megoldásokkal mi magunk is környezetvédõkké válunk. E hétköznapi cselekedettel is hozzá tudunk járulni az egyetemes környezetvédelemhez, ami mindnyájunk feladata. 

A most bemutatott dísz- ajándéktárgyak mind egyike papírból készült. Nagyon fontos, hogy az elképzelt tárgyhoz a lehetõ legmegfelelõbb vastagságú papírt válasszuk. Egy-egy tároló doboznak pl. ahhoz, hogy funkcióját betöltse ahhoz vastag papírt kell használnunk. Ha ilyennel nem rendelkezünk akkor két réteget ragasszunk ösze, célszerû az egész felületet "lesúlyozni", hogy ne görbüljenek fel a szélek. 

Az újrahasznosításhoz természetesen más alapanyagok is fellelhetõk közvetlen környezetünkben: konzerves dobozok, befõttes üvegek, - nagyon egyedi cukorka tartót készíthetünk belõle, ha tetejét befestjük és annak közepére hatalmas bojtot teszünk, úgy, hogy szeggel átütjük a tetejét és ebbe fûzzük a fonalat, vagy a rafiát- mind új és új lehetõséget nyújt. 

Ezek fejlesztik kreatív gondolkodásunkat, újrahasznosítjuk a háztartásban keletkezett hulladékokat, feleslegessé vált, de még használható tárgyainkat, ... egy egy kitûnõ szabadidõs tevékenység is lehet, program a barátnõkkel, vagy egy jó beszélgetés mellett a családdal. 

A kiállítási anyag -melybõl itt most néhányat mutatunk be- mind papírból készült. 

De! 

Környezetünkben van még "hasznos szemét" bõven. Nézzünk szét a kidobásra szánt dolgaink között, illetve nézzük meg mi az amit már ununk és szeretnénk átalakítani, felfrissíteni. Mûanyag flakonok, mûanyag dobozok, eltört tányérok, üvegdarabok, ... mind-mind alkalmasak arra, hogy felhasználjuk õket. 

Tehát: 
mielõtt kidobná, gondolja meg 2X! 

Ne feledje, a természet legnagyobb ajándéka a képzelõerõ!

2. 2007. november 22. ADVENT-Karácsony 
I.kerület, Lisznyai u. Általános Iskola, "workshop" 

Dsida Jenõ: 

Itt van a szép karácsony 
/részlet/ 

Itt van a szép, víg karácsony 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e ? 

Karácsonyfa minden ága, 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született.
 

ADVENT 

Ineza keresztény kultúrában a karácsonyt elõkészítõ idõszak. Készülõdés Jézus Krisztus születésének megünneplésére, ill. második eljövetelére. Szent András napjához - november 30. - legközelebb esõ vasárnappal kezdõdik. Ugyanakkor a család, a szeretet ünnepe, a lakás ünnepre, karácsonyra történõ díszítésének idõszaka. Adventi koszorú: 
a XIX.század környékérõl származik. A legenda szerint egy protestáns lelkész azzal mulatta, siettette az idõt, hogy minden egyes istentiszteleten újabb és újabb gyertyát gyújtott, s tûzött a csillárkoszorúba. Összesen 24-et. Ma, a karácsonyt megelõzõ 4 hetet jelképezõ, azt szimbolizáló, 4 gyertya kerül az adventi koszorúra 

Csak természetesen!

Ezzel a jelmondattal kezdtünk hozzá a több mint 1 méter átmérõjû adventi koszorú elkészítéséhez, valamint kisebb ajtó és ablakdíszek készítéséhez. 
Szárított növényi részeket: toboz, makk, faágak, moha, ... használtunk. Ötlettel, a kellékek ízléses használatával csodálatos kis munkák születtek. Mindez gyerekjáték! A budapesti, I. kerületi Lisznyai u. Általános Iskola tanulói kicsik, és nagyon egyaránt lelkesen dolgoztak: az itt látható képek ezt jól bizonyítják. 

3. 2008. május 5. Közkiállítás: 
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
A VÍZ VILÁGNAPJA
 

A püspökladányi Karacs Ferenc Gimnázium, Ökoiskola a "VÍZ VILÁGNAPJA" alkalmából ismét nagyszabású rendezvénnyel ünnepelt. Évekkel ezelõtt nem gondoltuk volna, hogy Jeles napjaink közt ilyen is lesz. A víz igazi értékét alábecsültük, régebben nem foglalkoztatott bennünket, hogy holnap, vagy azután, vagy még késõbb lesz-e megfelelõ mennyiségû tiszta vizünk. 

A VÍZ VILÁGNAPJA 
március 22. 

"Amikor a kút kiszárad, megismerhetjük a víz igazi értékét." 
Benjamin Franklin 

1 másodperc/1 csepp= 25 liter víz naponta, 
Ez az a vízmennyiség ami a csöpögõ csapokból a lefolyóba kerül ... 

1 kg papír elõállításához = akár 700 kg víz is szükségeltethetik, 
Ezek az adatok megdöbbentõek, elgondolkodtatóak ... 

Én azt mondom: 

Használd 2x! 


InezA csomagolópapírok, újságok, képeslapok, dobozok: kicsik és nagyok, szalvéta, ... mind-mind olyan alapanyag ami biztos, hogy minden háztartásban fellelhetõ. Kár lenne, ha ezek a szemétbe kerülnének, amikor hulladékként némi kreativitással újrahasznosíthatók. Ezzel a környezettudatos gondolkodásmóddal, az újrahasznosítás sajátos módjával a háztartások is hozzá tudnak járulni a környezetvédelemhez. A gyerekek játszva sajátítják el, hogy mi, mire jó mit lehet belõle készíteni, hogyan lehet átalakítani. Számukra természetes lesz, hogy: a kis gyógyszeres doboz papírja jól használható apró ajándékkísérõnek, a cipõsdoboz átalakítva, dekorációval jó lesz az apró lilomoknak. 

A víz témakörhöz kapcsolódva csigákkal, kagylókkal, indákkal, ... díszített tárgyak kerültek bemutatásra. A csorbult, repedt, kerámia tálakat, tányérokat elõbb "restauráltam" majd dekoráltam. Így ezek sem végezték a szemetes kukában, ujjászületve, felfrissítve díszíthetik tovább lakásainkat, -s ajándékoknak is kitünõ.

A kiállítás szakmai részéhez gratulálok az iskola tanárainak és diákjainak. További sok siker munkájukhoz!

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2. telefon: 54-451 102 

Igazgatónõ: Kissné Bogár Ildikó, 
Környezetvédelmi szakmai munkaközösség vezetõje: Kotriczné Daróczi Irén 

4. Magyarországi Ökoiskolák VI. Országos Találkozója - 2008. június 7. szombat 

Használd 2x ! 
háztartásban keletkezett papírhulladék kreatív feldolgozása 

Városmajori Gimnázium 
Budapest, Városmajor u. 71. 

A hulladékpapír: legyen vékony selyempapír, vastag kartondoboz, ... nagyon sokoldalúan használható.
 

A kiállítás szándéka bemutatni milyen tartók, tárolódobozok, dekorációk, ... készíthetõk a háztartásban keletkezett papírhulladékokból. 
A tárolóknak, a dobozoknak, ... nem csak funkciójuk van, hanem forma és színvilágukkal hozzájárulnak az ízléses környezet kialakításához. 
A pedagógiai munkában egyszerre több nevelési feladat is megvalósítható: 

- a hasznos hulladék újrafelhasználásával a környezettudatos gondolkodás fejlesztése, 
- kézügyesség, precíz munka,
- kreativitás: felfedezni mi, mire jó, hogyan lehet egy-egy hulladékpapír élettartalmát átalakítással, ötletekkel megnövelni. 
- az adott tér tárgyi-környezeti kultúráját kiegészítõ, a választott stílus hangúlatát továbberõsítõ kiegészítõ elemek készítése,
- a tárolók használatával a rendszeretet igényének fejlesztése.

Egységes, rendezett környezeti elemek, dekorációk, kiegészítõk, ... tárgyi elemek, mind-mind hozzájárulnak a kiegyensúlyozott, nyugodt környezet kialakításához. Pozitívan hat a fejlõdésükre, lelkivilágukra. 

Reméljük, hogy a kreativitás és a környezetvédelem e sajátos összekapcsolódása inspiráló és sokaknak ötletadó. 

Sok sikert a gyakorlati megvalósításhoz!

Inez

Inez.hu korona
Köszönjük, hogy benézett hozzánk!
Visszavárjuk!